งาน Amazing Muay Thai Festival

4-6 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ลานอเนกประสงค์ อุทยานราชภักดิ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

The Royal Thai Army in Conjunction with The Tourism Authority of Thailand and Sports Authority of Thailand.

Is Proud to Present: The AMAZING MUAY THAI FESTIVAL 2023

ACTIVITIES AT SEA PINE BEACH AREA 1 - 7 FEB 2023

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.amazingmuaythaifestival.com/